Takstblad


Takstblad for Hjortsvang Vandværk

Gældende fra 1. Januar 2021

Tilslutningsbidrag:
                                                         
Tilslutningsafgift 
12000kr excl.moms
15000kr incl.moms. 
                                                                                                 
Ledningsbidrag v/ tilslutning inden for bygrænsen
29.000kr excl.moms
36.250kr incl.moms
Ledningsbidrag v/ tilslutning hus i åbent land
42.500kr excl.moms
53.125kr Incl.moms
Ledningsbidrag v/ tilslutning af landbrug i åbent land
51.600kr excl.moms
64.500kr incl.moms
 
Vandledning fremføres til skel og afsluttes med målerbrønd og vandmåler inde på grunden 

Evt. udgifter til tinglysning og gravearbejde på fremmed jord (matrikel) ved tilslutning af nye forbrugere er Hjortsvang Vandværk uvedkommende 

 Driftsbidrag:

Fast afgift for parcelhuse og landbrug med dyrehold
750,00 Kr. excl. moms
937,50 Kr. incl. moms
 
Vandafgift pr. m3
4,00 Kr. excl. moms
5,00 Kr. incl. moms

Afgift til ledningsført vand, lovbestemt (grønafgift)
6,18 Kr. excl. moms
7,73 Kr. incl. moms

Bidrag til vandbeskyttelse, lovbestemt
0,19 Kr. excl. moms
0,24 Kr. incl. moms
 
Gebyrer:

Rykkegebyr 100,00 kr Momsfrit.

Flytteopgørelse
200,00 Kr. excl. moms
250,00 Kr. incl. moms

Genåbningsgebyr *1
1500,00 Kr. excl. moms
1875,00 Kr. incl. moms

Udskift af vandmåler ved mislighold *2
2800,00 Kr. excl. moms
3500,00 Kr. incl. moms
 
*1Genåbning vil først ske, når alle omkostninger i forbindelse med såvel lukning som genåbning er betalt.

 *2 Mislighold forstårs som frostsprængning ol. konstateret af Aut. VVS Installatør 

 Fremlagt og vedtaget for generalforsamling

Hjortsvang den 10. Juni  2021.
Hjortsvang vandværk | CVR: 29 22 13 59  | hjortsvangvand@gmail.com