Se et vand værk inde fra på YouTube
Tryk på billedet.
 
Film 1
 
 
Film 2
 
 

Information på..

Årsaflæsning foretages omkring 1. november. Alle målere hos forbrugerne aflæses med radiomodtager.
Vandværkets bil kører forbi alle ejendomme med en radiomodtager, hvorved aflæsninger lagres i denne og efterfølgende overføres til en PC på Hjortsvang Vandværk.

Årsaflæsningerne videregives elektronisk til Hedensted Kommune til beregning af vandafledningsafgift, så forbrugerne nu er helt fri for at foretage årsaflæsning af vand.

Vandværket vil i øvrigt udnytte mulighederne i de nye målere, ved mindst 2 gange om året at foretage måleraflæsninger af alle måler, idet der i målerne er indbygget en alarmenhed, der kan afsløre visse former for utætheder i systemet.
Ved mistanke om utætheder vil vi rette direkte henvendelse til pågældende forbruger.

Det er dog stadig forbrugeren selv, der har ansvaret for at holde kontrol med måleren,og det vandværket kan se på fjernaflæsning kan forbrugeren også selv se direkte på måleren,det bør forbrugeren selv gøre  for at unormalt vandforbrug opdages hurtigst muligt. Vær også opmærksom på andre unormalheder, som kan indikere utætheder, så som "susen" i rørene, fugtpletter, manglende varmt vand mv.

 
Hjortsvang vandværk | CVR: 29 22 13 59  | hjortsvangvand@gmail.com