Nyheder

Sam lægning/fusions planer.
Ved generalforsamling i 2021 og 2022 blev der givet grønt lys til Bestyrelsen for at gå vider med Sam lægnings plan med Tørring vandværk.
Det er nu så langt at det forventes at Tørring Vandværk overtager forpligtelser og ansvar ved årsskiftet fra 2022 til 2023.
 
 
Vandprøver.
 
Hedensted kommune har vedtaget et nyt kontrolprogram for Hjortsvang vandværk gældende fra 1-1-2020 til 2024.
 
Det er med nye kontrol intervaller og flere spredte prøv tagnings steder over hele nettet og der er nye skærpet prøvninger og andre prøver lempes på grund af hjortsvang vandværk jo køber vand fra Tørring vandværk som inden de sender vandet ud også har en stram prøvnings kontrol.
Kontrol pogrammet er et samarbejde med Eurofins laboratorie - Hedensted kommune og Hjortsvang vandværk som har lavet det nye program som lever op til alle nye krav for rent drikkevand anno 2020.
 
Nyhed 2020/2021.
 
Vandværket fik NYE pumper for drift sikkerheds skyld og på sigt lidt el besparende, så blev der monteret en ekstra udpumpnings måler så vi kan holde beder kontrol med mulige utætheder på lednings nettet.
Ved samme lejlighed fik vi renset lager tanken så vi faktis nu har et godt sikke udpumpnings anlæg i mange år fremover.
HUSK at tjekke din vandmåler om der er noget utæt... Det kan blive dyrt hvis man ikke opdager det i tide.  
Hjortsvang vandværk | CVR: 29 22 13 59  | hjortsvangvand@gmail.com