Hvad er et vandværk?

Et vandværk er et anlæg til forsyning af et antal forbrugere med drikkevand.

Oftest anvendes overfladevand, men hvor de geologiske forhold er egnede, som f.eks. de fleste steder i Danmark, hentes vandet som grundvand fra dybe grundvandsboringer. I særlige tilfælde anvendes havvand, der så må gennemgå en dyr afsaltningsproces (Omvendt osmose).

De første moderne vandværker blev etableret i England omkring 1850, idet man gennem de nye støbejernsrør pumpede filtreret vand ud til forbrugerne ved pumper drevet af dampmaskiner.

Vandet til vandværkerne kom via rørledninger fra brønde uden for byerne. I vandværket blev vandet iltet og filtreret og ofte – om dagen – ledt direkte videre til forbrugerne, idet man med damp- eller motordrevne pumper kunne opretholde det fornødne tryk til distributionen. Desuden pumpedes vand op i højtliggende vandbeholdere, ofte i specielt byggede vandtårne, hvorfra vandet på grund af højdeforskellen kunne fordeles uden yderligere pumpning.


Hjortsvang vandværk er kun et distrubitions anlæg som køber vand af Tørring vandværk som så lageres i en tank i byen og derfra udpumpes vandet til de godt 100 forbruger.
Hvis forbruger ønsker uddybende svar omkring hvad der er i vandprøverne henviser vi til www.torringvand.dk da det er dem som pumper vandet op som får lavet de store vand anelyser.

DRIFT INFORMATIONER

Normal.
 
Tænk jer om ved Pluslig Stort forbrug. !  Vandværket vil sælge ALT det vand som forbrugeren ønsker sig..  MEN vi beder jer venligst informer vandværket om Pluslig stort forbrug, da vandværkets normale drift flow kun er gearet til et vis udsving, og i situationer hvis flere forbruger samme dag pluslig bruger 1 eller 2 måneders forbrug på en´dag, ved at enten fylde en STOR pool eller andet så kan Vandværkets buffer tank ikke følge med, hvis det varsles så har vandværket mulighed for at booste buffer tanken til det ekstra forbrug uden problem.
Får vandværket ikke nogen varsel om EKSTRA stort forbrug så kan sådan udsving give Alarm og unødige omkostninger til undersøgelse for læk i systemet som så måske bare viser er en´eller 2 forbruger som lige har brugt 20-30 kubikmeter ud over normalen. 

Ved problemer med vandforsyningen kan der ringes til
Erling Friis på:            75 67 65 02 / 40 59 65 52
Niels Celander på:     75 67 63 28 / 40 70 00 56.
 
HUSK !  
Vandværkets Ekstraoridinær generalforsamling i Hjortsvang forsamlingshus Torsdag D.9- Juni Kl. 19.00.
 
Efter sidste generalforsamling blev der givet grønt lys for at bestyrelsen planlægger sam lægning/fusion med Tørring vandværk, dette arbejde er i gang og det forventes at Tørring Vandværk overtager alt drift og forpligtigelser pr. 1-1-2023.
 
 
Skulle nogen have spørgsmål er i velkommen til at skrive eller ringe til vandværket.
 
Omkring 1.November køre vandværket rundt forbi alle forbruger med måler udstyr i bil som via en antenne på taget kan fjern aflæse alle måler,ligeledes køres der en service tur ca 1.maj,og fælles for begge aflæsninger er det også for at opdage evt små læk i ledningsnettet og hos forbruger,hvis der er mistanke til spild eller unormal forbrugs mønster så vil forbrugeren blive kontaktet.
Men HUSK selv at aflæse og tjekke jeres måler med jævne mellemrum så i opdager hvis der sker en lækage,
!!! DET KAN BLIVE DYRT IKKE AT GØRE DET !!! 
 

Et vandværk

 
   Hjortsvang vandværk 2016
 
                                            NY pumpeanlæg 2021
                                             
Hjortsvang vandværk | CVR: 29 22 13 59  | hjortsvangvand@gmail.com