Hvad er et vandværk?

Et vandværk er et anlæg til forsyning af et antal forbrugere med drikkevand.

Oftest anvendes overfladevand, men hvor de geologiske forhold er egnede, som f.eks. de fleste steder i Danmark, hentes vandet som grundvand fra dybe grundvandsboringer. I særlige tilfælde anvendes havvand, der så må gennemgå en dyr afsaltningsproces (Omvendt osmose).

De første moderne vandværker blev etableret i England omkring 1850, idet man gennem de nye støbejernsrør pumpede filtreret vand ud til forbrugerne ved pumper drevet af dampmaskiner.

Vandet til vandværkerne kom via rørledninger fra brønde uden for byerne. I vandværket blev vandet iltet og filtreret og ofte – om dagen – ledt direkte videre til forbrugerne, idet man med damp- eller motordrevne pumper kunne opretholde det fornødne tryk til distributionen. Desuden pumpedes vand op i højtliggende vandbeholdere, ofte i specielt byggede vandtårne, hvorfra vandet på grund af højdeforskellen kunne fordeles uden yderligere pumpning.
Hjortsvang vandværk

Hjortsvang vandværk er kun et distrubitions anlæg som køber vand af Tørring vandværk som så lageres i en tank i byen og derfra udpumpes vandet til de godt 100 forbruger.

DRIFT INFORMATIONER

Normal.


Ved problemer med vandforsyningen kan der ringes til
Erling Friis på:            75 67 65 02 / 40 59 65 52
Niels Celander på:     75 67 63 28 / 40 70 00 56.
 
HUSK !  
Vandværkets næste generalforsamling er Onsdag d. 23. februar 2022 i Hjortsvang forsamlingshus kl. 19.00.
 
 
Skulle nogen have spørgsmål er i velkommen til at skrive eller ringe til vandværket.
 
Omkring 1.November køre vandværket rundt forbi alle forbruger med måler udstyr i bil som via en antenne på taget kan fjern aflæse alle måler,ligeledes køres der en service tur ca 1.maj,og fælles for begge aflæsninger er det også for at opdage evt små læk i ledningsnettet og hos forbruger,hvis der er mistanke til spild eller unormal forbrugs mønster så vil forbrugeren blive kontaktet.
Men HUSK selv at aflæse og tjekke jeres måler med jævne mellemrum så i opdager hvis der sker en lækage,
!!! DET KAN BLIVE DYRT IKKE AT GØRE DET !!! 
 
Hvis forbruger ønsker uddybende svar omkring hvad der er i vandprøverne henviser vi til www.torringvand.dk da det er dem som pumper vandet op som får lavet de store vand anelyser.

 

Et vandværk

 
   Hjortsvang vandværk 2016
 
                                            NY pumpeanlæg 2021
                                             
Hjortsvang vandværk | CVR: 29 22 13 59  | hjortsvangvand@gmail.com